> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết chính trị hóa dịch bệnh là hành động thiếu trách nhiệm cần phải bị lên án
 Mới nhất:2020-12-10 17:56:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 10/12 là Ngày Nhân  quyền quốc tế, chủ đề nhân quyền năm 2020 là “Khôi phục tốt hơn—đứng lên bảo vệ nhân quyền ”. Chủ đề năm nay liên quan với sự hoành hành của dịch Covid-19, nhấn mạnh cần phải đặt nhân quyền vào trung tâm công tác khôi phục, xây dựng lại ngôi nhà tươi đẹp hơn. Tại buổi họp báo tổ chức tại Giơ-ne-vơ, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Bachelet chỉ rõ, nguyện vọng chính trị là nhân tố then chốt cho tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Một số chính khách chính trị hóa dịch bệnh là hành động thiếu trách nhiệm, phải bị lên án.

Bà Bachelet nói, nhân tố chủ yếu xây dựng tương lại của chúng ta là nguyện vọng chính trị. Công việc này nhất thiết phải hành động từ các nước mình, hơn bất cứ lúc nào hết, hiện nay thế giới chỉ có thể thông qua hợp tác toàn cầu để ứng phó thách thức toàn cầu. Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi sẽ chỉ phá hoại sự khôi phục tổng thể.

Hot Phát biểu bình luận