WHO ประกาศ 10 อันดับแรกสาเหตุการเสียชีวิต โรคหัวใจยังคงเป็น“มือฆ่าอันดับแรก”
 การเผยแพร่:2020-12-11 15:58:41   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. องค์การอนามัยโลก(WHO)ประกาศรายงานว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา สาเหตุของการเสียชีวิตของทั่วโลก 10 อันดับแรกนั้น โรคไม่ติดต่อครอง 7 อันดับ ในจำนวนนี้ โรคหัวใจยังคงเป็น “มือฆ่าอันดับแรก” อยู่ ส่วนโรคเบาหวานและโรคสมองเสื่อมขยับขึ้นมาอยู่ใน 10 อันดับแรกด้วย

รายงาน “การประเมินสุขภาพทั่วโลกปี 2019” ฉบับนี้ ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพของทั่วโลกระหว่างปี 2000-2019 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน มีโรคไม่ติดต่ออยู่ใน 10 อันดับแรกสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกเพิ่มเป็น 7 โรค จากเดิมมีเพียง 4 โรค ในจำนวนนี้ โรคหัวใจครอง “มือฆ่าอันดับแรก” มาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจเป็น 16% ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ส่วนโรคสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ก็ขยับเข้ามาอยู่ใน 10 อันดับแรกด้วย นอกจากนี้ ระหว่างปี 2000-2019 จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานได้เพิ่มมากขึ้น 70 % ในจำนวนนี้ จำนวนผู้ชายที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานนั้นเพิ่มสูงขึ้น 80%

รายงานยังระบุว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของมนุษย์ยืดยาวขึ้น ปี 2019 อายุขัยของมนุษย์ยืนยาวกว่าของปี 2000 มากกว่า 6 ปี อายุโดยเฉลี่ยของผู้คนทั่วโลกเพิ่มจากประมาณ 67 ปีของปี 2000 เป็นมากกว่า 73 ปีของปี 2019 (Zhou/Dan/Yim)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น