> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Chế độ tự trị các vùng dân tộc thúc đẩy phát triển Quảng Tây, mang lại lợi ích cho nước láng giềng---Việt Nam
 Mới nhất:2020-12-11 18:27:54   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 11/12 là ngày kỷ niệm thành lập Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Kể từ thành lập nước Trung Hoa mới đến nay, Trung Quốc đã thực thi chế độ tự trị các vùng dân tộc, hình thành con đường đúng đắn giải quyết vấn đề dân tộc mang đặc sắc Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình từng nêu rõ, “Mục đích thực thi chế độ tự trị các vùng dân tộc là nhằm thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Các dân tộc phải cùng thúc đẩy phát triển dân tộc Trung Hoa, các dân tộc phải đoàn kết ôm chặt như hạt lựu”. Trong gần 70 năm thực thi chế độ tự trị, Quảng Tây đã trở thành mẫu mực thành công trong chế độ tự trị của các vùng dân tộc Trung Quốc, được gọi là “mẫu mực tiến bộ đoàn kết dân tộc của Trung Quốc”. Chế độ tự trị các vùng dân tộc được thực tiễn thành công tại Quảng Tây, cũng đảm bảo sự ổn định và phát triển của Quảng Tây, mang lại lợi ích tới Việt Nam nói riêng, cũng như cả ASEAN nói chung.

Tháng 8 năm 1951, Quảng Tây thành lập Khu tự trị liên hợp các dân tộc Long Thắng, nơi tự trị dân tộc đầu tiên tại Quảng Tây, tháng 12 năm 1952, Quảng Tây thành lập Châu tự trị dân tộc Choang Quế Tây, nơi tự trị dân tộc cấp Châu, tháng 3 năm 1958 thành lập Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cấp tỉnh, tính đến nay, Quảng Tây đã có 12 huyện tự trị, 3 huyện được hưởng đãi ngộ huyện tự trị và 59 làng dân tộc. Trong số 11 dân tộc thiểu số, có 8 dân tộc thiểu số đã thực thi tự trị khu vực, tổng dân số dân tộc thiểu số được thực thi tự trị khu vực chiếm hơn 92% tổng dân số dân tộc thiểu số trong cả khu tự trị.

Chủ tịch Tập Cận Bình từng nêu rõ, “Mục đích thực thi chế độ tự trị các vùng dân tộc là nhằm thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Các dân tộc phải cùng thúc đẩy phát triển dân tộc Trung Hoa, các dân tộc phải đoàn kết ôm chặt như hạt lựu”. Nhân dân các dân tộc Quảng Tây cùng thực hiện giấc mơ xây dựng khá giả, thu hoạch cảm giác hạnh phúc. Tại huyện tự trị dân tộc Mô-lao duy nhất trong nước---Huyện tự trị dân tộc Mô-lao La Thành đã thực hiện thoát nghèo cho hơn 70 nghìn người trong 5 năm qua; Tại huyện tự trị dân tộc Mao Nam duy nhất---Huyện tự trị dân tộc Mao Nam Hoàn Giang, tỷ lệ nghèo khó đã được giảm nhiều; ngày càng nhiều quần chúng tại vùng tập trung dân tộc Thổ và dân tộc Dao đã được dọn vào nhà mới, v.v., nhân dân các dân tộc cả khu đều “yêu đoàn kết dân tộc như yêu đôi mắt của mình”, quan hệ dân tộc xã hội chủ nghĩa bình đằng, đoàn kết, tương trợ, hài hoà không ngừng củng cố và phát triển. “Quan hệ dân tộc” là chỉ tiêu phát triển xã hội được người dân Quảng Tây hài lòng nhất.

Bảo vệ và phát triển văn hoá dân tộc thiểu số là điều mà Chủ tịch Tập Cận Bình hết sức quan tâm. Chủ tịch Tập Cận Bình từng hỏi Ủy viên giới dân tộc thiểu số trong Hai kỳ họp: “Trang web của các khu tự trị có phiên bản ngôn ngữ dân tộc thiểu số hay không?” Kể từ năm 2012, Quảng Tây đã tổ chức triển khai “Cuộc thi trình độ tiếng dân tộc Choang”, thúc đẩy quy phạm hoá phổ biến sử dụng tiếng dân tộc Choang; Tháng 5 năm 2018, Quảng Tây đã ban hành thực thi “Điều lệ công tác tiếng dân tộc thiểu số Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây”; cứu vãn, thu tập và biên soạn xuất bản các bộ sách cổ dân tộc thiểu số, lần lượt biên dịch và biên soạn xuất bản hơn 800 loại sách cổ dân tộc thiểu số, cả thảy hơn 60 triệu chữ; Triển khai hoạt động chào mừng truyền thống dân tộ thiểu số mang tính quần chúng phong phú đa dạng như hoạt động “Ngày 3/3”; thiết lập cơ chế bảo vệ hệ thống danh sách di sản văn hoá phi vật thể ba cấp khu tự trị, thành phố, huyện và người kế thừa mang tính đại diện, v.v..

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, dân tộc Trung Hoa là một đại gia đình, cả nhà đều có cuộc sống tốt đẹp. Qua thực tiễn nhiều năm, Quảng Tây đã chứng tỏ, chế độ tự trị khu vực dân tộc đang thúc đẩy đại gia đình dân tộc Trung Hoa có cuộc sống tốt đẹp.