> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hoàn thành vượt mục tiêu nhiệm vụ an toàn nước uống – Người dân Trung Quốc có nước uống yên tâm
 Mới nhất:2021-01-25 18:35:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Vấn đề uống nước an toàn từ lâu đã gặp  khó khăn ở một số khu vực nông thôn Trung Quốc. Là dự án hàng đầu trong xóa đói giảm nghèo bằng thủy lợi, hiện nay, công kiên thoát nghèo an toàn nước uống nông thôn đã gặm miếng “xương xẩu” cuối cùng đúng thời hạn, đạt được thành tích xuất sắc. Theo tiêu chuẩn hiện hành, vấn đề an toàn nước uống của người dân nghèo khó đã được giải quyết toàn diện, vấn đề vượt mức tiêu chuẩn trong nước uống và nước “đắng mặn” của người dân nông thôn đã được giải quyết ổn thỏa, hoàn thành nhiệm vụ vượt mục tiêu. Người dân thoát khỏi cảnh thiếu nước, nước đắng mặn và có được nguồn “nước an toàn”, “nước yên tâm”.

 Trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Bộ Thuỷ lợi và Bộ Tài chính Trung Quốc cả thảy cung cấp vốn đầu tư trợ cấp Trung ương 29,6 tỷ nhân dân tệ, cộng thêm tập hợp các khoản vốn đầu tư khác về nông nghiệp, cả thảy là 209,3 tỷ nhân dân tệ, thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện thuận lợi các dự án ở địa phương.

Tính đến cuối năm 2020, cả nước Trung Quốc đã giải quyết an toàn nước uống cho 17 triệu 100 nghìn người dân nghèo khó. Hiện nay, tỷ lệ cấp nước tập trung ở nông thôn trong cả nước lên tới 88%, tỷ lệ phổ biến nước sạch lên tới 83%.