จีนจัดฉายสารคดีประชาสัมพันธ์เขตซินเจียงที่กรุงเจนีวา
 การเผยแพร่:2021-02-04 15:45:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  วันที่ 3 กุมภาพันธ์  คณะผู้แทนจีนประจำกรุงเจนีวาและทางการเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงได้จัดการประชาสัมพันธ์ทางไกล  โดยเปิดฉายสารคดีในหัวข้อว่า  “เขตซินเจียงแดนแสนดี”  มีทูตานุทูตจากกว่า 50 ประเทศที่ประจำกรุงเจนีวา  เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ   ผู้เชี่ยวชาญจากกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่างได้สัมผัสถึงเสถียรภาพของสังคมเขตซินเจียง  ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  และชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ ในเขตซินเจียงผ่านสารคดีดังกล่าว

สารคดีเรื่องนี้ชวนให้ทูตหลายท่านได้หวนคิดถึงการเดินทางไปเยือนเขตซินเจียงตามคำเชิญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  โดยชื่นชมรัฐบาลจีนที่ทุ่มเทกำลังในการพัฒนาที่ยั่งยืนของเขตซินเจียง  เพื่อปกป้องเสถียรภาพของสังคม  คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  และเพิ่มพูนความสุขของประชาชนเขตซินเจียง  คัดค้านประเทศที่เกี่ยวข้องจัดปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาการเมือง  และถือปัญหาเขตซินเจียงเป็นข้ออ้างแทรกแซงกิจการภายในของจีน  (Yim/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ