จีน-ญี่ปุ่นจัดการเจรจาระดับสูงเกี่ยวกับกิจการทางทะเล
 การเผยแพร่:2021-02-04 15:48:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  วันที่ 3 กุมภาพันธ์  จีนและญี่ปุ่นได้จัดการหารือระดับสูงครั้งที่ 12 เกี่ยวกับกิจการทางทะเลผ่านระบบทางไกล  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติ  กระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงการคมนาคมและขนส่ง  กระทรวงการเกษตรและชนบท  สำนักงานพลังงานแห่งชาติ  สำนักงานตำรวจทางทะเลของจีน  และกระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานเลขาธิการ  สำนักงานชลประทาน  สำนักงานทรัพยากรและพลังงาน  สำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเล  กระทรวงสิ่งแวดล้อม  และกระทรวงป้องกันประเทศของญี่ปุ่นต่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการหารือกันครั้งนี้

ทั้งสองฝ่ายเน้นความสำคัญของการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนตะวันออก มีความเห็นชอบที่จะจัดการประชุมประจำปีของกลไกการติดต่อทางทะเลและทางอากาศของหน่วยงานป้องกันประเทศระหว่างสองประเทศโดยเร็ว เสริมการควบคุมบริหารวิกฤต  เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมาย  ทั้งสองฝ่ายยินดีศึกษาค้นคว้าความร่วมมือเพื่อบุกเบิกพัฒนาทรัพยากรของทะเลจีนตะวันออกต่อไปบนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันทางหลักการเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนตะวันออกที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุขึ้นก่อนหน้านี้ (Yim/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น