จีนมีปริมาณทุนสำรองระหว่างประเทศจนถึงปลายม.ค. 3.2 ล้านล้านดอลลาร์
 การเผยแพร่:2021-02-09 12:00:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ สำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีน แถลงข้อมูลล่าสุดด้านการสำรองเงินตราต่างประเทศ โดยจนถึงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนมีมูลค่า 3.2107 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 0.2% คิดเป็นเงิน 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2020

สำนักงานบริหารเงินตราต่างชาติจีนเห็นว่า เดือนมกราคมที่ผ่านมา ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างชาติดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ตลาดและปริมาณการค้ายังคงมีเสถียรภาพ

เมื่อมองไปในอนาคต สำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศจีนเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โควิด-19 และปัจจัยภายนอกยังคงไม่แน่นอนค่อนข้างมาก รากฐานการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกยังคงไม่มั่นคง ระดับการผันผวนของตลาดการเงินโลกอาจเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามสภาพการณ์พื้นฐานที่เศรษฐกิจจีนจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลง รายรับรายจ่ายระหว่างประเทศของจีนยังคงสมดุลในขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาระดับทุนสำรองระหว่างประเทศให้มีเสถียรภาพ (TIM/LF/CUI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ