> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Quan chức Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế cho biết Trung Quốc xóa bỏ nghèo khó là thành tựu lịch sử
 Mới nhất:2021-02-25 18:00:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Trong 8 năm qua, gần 100 triệu người dân Trung Quốc thoát nghèo, thực hiện trước 10 năm mục tiêu giảm nghèo được xác định trong chương trình nghị sự về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Mới đây, Giám đốc Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế  khu vực châu Á - Thái Bình Dương Nigel Brett cho biết, Trung Quốc xóa bỏ nghèo khó cùng cực là thành tựu lịch sử, không có quốc gia nào trên thế giới có thể thực hiện nhanh như vậy.

Trong các biện  pháp  sáng tạo giảm nghèo, sách lược xóa đói giảm nghèo chính xác đóng vai trò then chốt trong quá trình Trung Quốc xóa bỏ nghèo khó tuyệt đối. Ông Nigel Brett cho biết, trong 33 dự án thực thi ở Trung Quốc, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế cũng làm theo mô hình xóa đói giảm nghèo chính xác. Ông còn cho biết, kinh nghiệm giảm nghèo của Trung Quốc hết sức quan trọng, nhiều năm qua đã được chia sẻ rộng rãi trên quốc tế.

Hot Phát biểu bình luận