> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Khai mạc Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIII
 Mới nhất:2021-03-04 18:21:46   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc khóa XIII chiều 4/3 khai mạc tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng như đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc khác tới dự.Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương thay mặt Ủy ban Thường vụ Chính hiệp báo cáo công tác với Kỳ họp, nhìn lại công tác của Chính hiệp Nhân dân trong năm 2020, bố trí công tác năm nay.

Kỳ họp năm nay làm việc trong 7 ngày. Hơn 2.100 Ủy viên Chính hiệp toàn quốc đến từ các đảng phái, đoàn thể, các dân tộc và các giới Trung Quốc tham dự Kỳ họp, nghiên cứu, thảo luận Báo cáo Công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp và Báo cáo về tình hình công tác đề án, dự thính Kỳ họp hàng năm của cơ quan quyền lực tối cao Trung Quốc, nghe và thảo luận Báo cáo Công tác Chính phủ, Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế - xã hội quốc dân cũng như dự thảo Cương lĩnh mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035.

Hot Phát biểu bình luận