เข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดร้ายแรงอย่างแข็งขัน
 การเผยแพร่:2021-03-05 16:31:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 4   วันที่ 5 มีนาคม ปี 2021 โดยระบุว่า   จีนจะยืนหยัดในนโยบายการต่างประเทศที่สันติ เป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเอง    พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนกับประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างแข็งขัน  ขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ และประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน   จะยืนหยัดในการเปิดประเทศและความร่วมมือ  ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารโลกสู่แนวทางที่มีความเที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น   จะลงลึกความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  เข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดร้ายแรงอย่างแข็งขัน    จีนยินดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และร่วมพัฒนาไปด้วยกันกับทุกประเทศในโลก บนพื้นฐานเคารพซึ่งกันและกัน  เสมอภาคเท่าเทียมกัน  และอำนวยประโยชน์แก่กัน  ร่วมกันรับมือกับการท้าทายระดับโลก  ใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น