ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวช่วยผนึกกำลังการพัฒนาของประเทศในเอเชียและทั่วโลก
 การเผยแพร่:2021-04-13 16:03:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ปีนี้ครบรอบ 20 การจัดตั้งฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว   ซึ่งการประชุมประจำปีครั้งแรกของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน ปี 2002  ต่อมา ฟอรั่มฯ นี้ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมีบทบาทที่โดดเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนปัจจุบันกลายเป็นเวทีสำคัญในการผนึกกำลังการพัฒนาจากประเทศในเอเชีย และทั่วโลก   อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจ   ส่งเสริมการพัฒนาในเอเชีย   และแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและโลกอีกด้วย

 ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวเป็นองค์กรระหว่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ และไม่แสวงหาผลกำไร   มีการจัดการประชุมประจำปี  และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจีน ประเทศที่ร่วมกันก่อตั้งมีด้วยกัน 29 ประเทศ  ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2001  องค์กรดังกล่าวจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการที่โป๋อ๋าว ของมณฑลไห่หนาน ทางภาคใต้ของจีน

การจัดตั้งฟอรั่มฯ นี้ ถือเป็นฟอรั่มเศรษฐกิจที่มีบทบาทมากที่สุดในเอเชียมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในเอเชีย   นายยาสุโอะ ฟูคูดะ (Yasuo Fukuda) อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น  อดีตประธานกรรมการฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในเอเชียเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด  เราเชิญนักวิชาการ และนักการเมืองในวงกว้างมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ  ส่งเสริมการกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายที่ช่วยส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในเอเชีย

การประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวทุกปีมีประเด็นหลักที่สอดคล้องกับประเด็นร้อนระดับโลกในปีนั้นๆ   ด้วยเหตุนี้ผลการประชุมประจำปีจึงได้รับความสนใจ และชื่นชมจากประเทศต่างๆ ในเอเชียและทั่วโลกมากขึ้น ซึ่งจีนได้แสดงบทบาทสำคัญในเรื่องนี้  

นายหลอง หย่งถู กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ และอดีตเลขาธิการฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าวัตถุประสงค์แรกเริ่มของจีนในการจัดตั้งฟอรั่มฯ ดังกล่าวคือ ในศตวรรษใหม่  จีนต้องการแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีนี้สู่ทั่วโลก   เพื่อให้ประชาคมโลกเข้าใจจีนมากขึ้น และทำให้จีนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลกได้ดียิ่งขึ้น

นายหยาง ซีอี่ว์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยปัญหาระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนกล่าวว่า ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวได้พัฒนาเติบโตขึ้น ขณะนี้ ไม่เพียงแต่มีบทบาทช่วยระดมความคิดเห็นจากประเทศต่างๆ ในเอเชียและทั่วโลก หากยังมีบทบาทช่วยเชิดชูส่งเสริมเจตนารมณ์แห่งเอเชีย กลไกดังกล่าวได้สร้างเวทีให้กับบุคคลในวงการต่างๆ จากประเทศทั่วโลกมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

จากการพัฒนาเป็นเวลา 20 ปี  ปัจจุบัน ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวได้กลายเป็นกลไกการแลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็นทางการที่มีหลากหลายรูปแบบ และมีหลายระดับชั้นระหว่างจีนกับเอเชีย   เอเชียกับโลก  และจีนกับโลก     อีกทั้งยังได้แสดงบทบาทสำคัญในกิจการด้านการทูตของจีน และการส่งเสริมการพัฒนาประชาคมเอเชียที่มีอนาคตร่วมกัน

ประชาคมโลกเห็นว่า จีนในฐานะเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งในเอเชีย และอันดับสองของโลก ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอภูมิปัญญาของตนสู่ทั่วโลกผ่านเวทีฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาของภูมิภาคเอเชีย  ทำให้จีนมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ที่นับวันจะมีความโดดเด่นมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาค และโลก  ได้สนับสนุนความร่วมมือแบบมีชัยชนะร่วมกันระหว่างประเทศในเอเชีย  อีกทั้งยังช่วยเร่งการรวมตัวของเอเชียในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า  “ปัจจุบัน  ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในเอเชีย  ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน  และแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและโลก  ”

วันที่ 18 เมษายน   การประชุมประจำปี 2021 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวจะจัดขึ้นที่โป๋อ๋าว มณฑลไห่หนานทางภาคใต้ของจีน  การประชุมภายใต้ธีม “สถานการณ์โลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ : ร่วมด้วยช่วยกันบริหารโลก   ร่วมกันสนับสนุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ”

การประชุมในครั้งนี้จะหารือในประเด็นสำคัญหลายประเด็น เช่น  “จีนในปัจจุบัน”   “เข้าใจสถานการณ์โลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง” และ “ความร่วมมือในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”    บุคคลในแวดวงต่างๆ ที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ต่างแสดงความหวังว่าอยากเห็นทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมมีการพูดคุยกันในระดับลึกซึ้ง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารโลกในยุคหลังโควิด-19  ร่วมกันหารือใน “แผนโป๋อ๋าว” เพื่อจะได้ร่วมกันเอาชนะการระบาดของโรค   ปรับปรุงกลไกบริหารโลกให้สมบูรณ์ขึ้น และให้เศรษฐกิจโลกพัฒนาและเจริญยิ่งขึ้น (bo/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น