นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์เห็นว่า ความสำเร็จของจีนประการหนึ่งมาจากนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้ประเทศก้าวหน้า
 การเผยแพร่:2021-04-26 11:01:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน

\

วันที่ 25 เมษายน นางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทย ไชน่ามิเดียกรุุ๊ปขณะเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า RCEP ที่เมืองชิงเต่าว่า จีนเติบโตเร็วมาก เร็วแบบก้าวกระโดด จากเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ตัวเลขจีนขณะนี้เติบโตเป็นอันดับหนึ่งของโลก จากประเทศซึ่งเมื่อ 30 ปีก่อน อาจบอกว่าไม่มีอันดับหนึ่งในเวทีโลก ขณะนี้เป็นมหาอำนาจอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ ทางด้านเศรษฐกิจ มีคนบอกว่า ทางด้านเทคโนโลยี อาจอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไป 5G นวัตกรรมต่าง ๆ ก็ประทับใจ ทั้งนี้ ก็คิดว่า ความสำเร็จประการหนึ่งก็มาจากนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้ประเทศก้าวหน้า และพรรคคอมมิวนิสต์จีนปกครองจีนมายาวนาน นโยบายจะสืบต่อเนื่องกันมา ไม่มีการหยุดชะงัก อันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งที่เห็น มันทำให้การเจริญเติบโตมุ่งไปในทิศทางที่ตั้งเอาไว้ ใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่คิดว่าจะเป็นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ความสำเร็จของจีนเป็นที่จับตามองของคนโลกจริง ๆ (Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น