“เทียนเหอ” ชื่อนี้มีที่มาจากนิยายจีนโบราณ
 การเผยแพร่:2021-04-30 15:51:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เวลา 11.23 น.ของวันที่ 29 เมษายน ปี 2021 จีนส่ง “เทียนเหอ” โมดุลหลักในโครงการสร้างสถานีอวกาศของจีน ขึ้นสู่อวกาศด้วยความสำเร็จและเข้าสู่วงโคจรอย่างถูกต้องแม่นยำ

ในภาษาจีนคำว่า “เทียน” หมายถึง “ฟ้า”  คำว่า “เหอ” หมายถึง “กลมกลืนกัน” การที่จีนตั้งชื่อ “เทียนเหอ” ให้โมดุลหลักของสถานีอวกาศนั้น แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันดีงามของชาวจีนที่อยากเห็น “ฟ้ากับดินมีความกลมกลืนกัน” “ฟ้ากับมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกัน”    แฝงแนวคิดปรัชญาของนักปราชญ์จีนสมัยโบราณ  อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของชาวจีนยุคปัจจุบันในด้านจักรวาลวิทยาด้วย (yim/cai)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น