> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Thiên Hòa: Những truyền thuyết cổ xưa trong các tàu vũ trụ Trung Quốc
 Mới nhất:2021-04-30 17:54:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Ngày 29/4, khoang cốt lõi Thiên Hòa trạm vũ trụ Trung Quốc đã chính xác đi vào quỹ đạo dự định, nhiệm vụ thu được thành công.

Trong tiếng Trung, “Thiên” có nghĩa là bầu trời, “Hòa” có nghĩa là sự hài hòa. Trung Quốc đặt tên “Thiên Hòa” cho khoang cốt lõi trạm vũ trụ, đã bày tỏ nguyện ước tốt đẹp về “thiên địa hài hòa”, “thiên nhân hợp nhất”.