> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Số lượng chuyển phát nhanh của Trung Quốc trong quý I năm nay duy trì xu thế tăng với tốc độ cao
 Mới nhất:2021-04-30 17:55:39   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Cục Bưu chính Nhà nước Trung Quốc mới đây công bố số liệu ngành bưu chính trong quý I cho thấy, tổng lượng và doanh thu nghiệp vụ ngành bưu chính Trung Quốc lần lượt là 302,92 tỷ kiện và 297,07 tỷ Nhân dân tệ. Trong đó, số lượng và doanh thu của nghiệp vụ chuyển phát nhanh lần lượt là 21,93 tỷ kiện và 223,77 tỷ Nhân dân tệ, lần lượt tăng 75% và 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế và khu vực Hồng Công, Ma-cao và Đài Loan đã tăng trở lại, tổng lượng và doanh thu lần lượt là 530 triệu kiện và 28,69 tỷ Nhân dân tệ, lần lượt tăng 67% và 71,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích cho rằng, quý I năm nay, thành quả phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc được củng cố và mở rộng, kinh tế phục hồi ổn định, nhu cầu của hải ngoại đối với vật tư Trung Quốc gia tăng, đã đảm bảo hữu hiệu sự ổn định của chuỗi cung ứng chuyển phát quốc tế.