วิสาหกิจผลิตเสื้อผ้าในเมืองชิงเต่าเร่งการผลิต
 การเผยแพร่:2021-05-06 16:23:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

วันที่ 5 พฤษภาคม ที่เขตจี๋มั่ว เมืองชิงเต่า มณฑลซานตงของจีน คนงานในบริษัทจี๋ฟากำลังเร่งการผลิตเสื้อผ้าส่งออก

\

ปัจจุบันบริษัทสิ่งทอและบริษัทผลิตเสื้อผ้าในเขตจี๋มั่ว เร่งการผลิตอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อตอบสนองกับความต้องการจากตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ หลายปีมานี้เขตจี๋มั่วมีความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ส่งเสริมบริษัทผู้ประกอบการให้สร้างนวัตกรรม ผลักดันการพัฒนาอินเตอร์เน็ตด้านอุตสาหกรรมโครงข่าย (industrial networks) เพิ่มความสามารถการแข่งขันของผลิตภัณฑ์แบรนด์ของจีนเอง ส่งเสริม “วัฏจักรคู่” ทั้งภายในและภายนอกประเทศให้เป็นไปอย่างคล่องตัว เสื้อผ้าที่ผลิตโดยบริษัทนี้ส่งออกไปยังหลายประเทศและภูมิภาคของโลก (BO/LF/LEI)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น