จีนแจกคูปองอบรมวิชาชีพ 10 ล้านใบ
 การเผยแพร่:2021-05-07 15:47:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

กระทรวงทรัพยากรบุคคลและการประกันสังคมของจีน ระบุว่า ปีนี้จีนจะส่งเสริมการแจกและใช้คูปองรับการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยทางกระทรวงจะแจกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับทรัพยากรการอบรมอย่างแม่นยำและมีการชำระเงินให้กับแรงงานที่มีคุณสมบัติตามบัตรประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแผนจะแจกคูปอง 10 ล้านใบตลอดทั้งปี และมียอดการใช้งานคูปองเกิน 1 ล้านใบ ภายในปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ การทดลองใช้คูปองรับการฝึกอบรมวิชาชีพได้ขยายไปยัง 155 เมืองทั่วประเทศ

การที่กระทรวงทรัพยากรบุคคลและการประกันสังคมทำเช่นนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาที่แรงงานที่เข้าร่วมการอบรมต้องชำระเงินล่วงหน้าและการอบรมมีคุณภาพต่างกัน ตลอดจนในบางพื้นที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามระบบการระบุชื่อจริง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนแรงงานให้มีทักษะอาชีพสูงขึ้น (Tim/LR/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ