สภากาชาดจีนให้ความสนับสนุนเงินและเวชภัณฑ์แก่อินเดีย
 การเผยแพร่:2021-05-10 15:57:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สภากาชาดจีนให้ความสนับสนุนด้านมนุษยธรรมแก่สภากาชาดอินเดียเป็นเงินสดจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่งมอบผ่านกองทุนสภากาชาดจีน เพื่อช่วยเหลือการป้องกันและควบคุมโควิด-19

เจ้าหน้าที่กองทุนสภากาชาดจีนระบุว่า นอกจากให้การสนับสนุนเป็นเงินสดแล้ว ยังส่งมอบเวชภัณฑ์งวดแรกแก่อินเดียอีกด้วย ซึ่งส่งจากเฉิงตูของจีนไปยังบังกะลอร์ ของอินเดียเมื่อเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม เวชภัณฑ์งวดดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 100 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิด  Noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) จำนวน 20 เครื่อง และ เครื่องช่วยหายใจชนิด Invasive mechanical ventilation (IMV) จำนวน 20 เครื่อง (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น