> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Diễn đàn Hợp tác truyền thông Trung Quốc - ASEAN năm 2021 diễn ra tại Bắc Kinh, khách mời ASEAN đề nghị thúc đẩy hợp tác mới
 Mới nhất:2021-06-03 18:13:36   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 2/6, Diễn đàn Hợp tác truyền thông Trung Quốc - ASEAN năm 2021 với chủ đề “Tam thập nhi lập - Mở ra trang sử mới hợp tác cùng thắng Trung Quốc -ASEAN” diễn ra tại Bắc Kinh. Tại diễn đàn, các đại diện đến từ các nước ASEAN cho biết, mong với sự trợ giúp của các công nghệ như truyền thông mới, tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa ASEAN và Trung Quốc.

Trong bài phát biểu trực tuyến, Phó Tổng Thư ký ASEAN Kung Phoak chỉ rõ, mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Trung Quốc - ASEAN chưa bị cách trở.

Gần 100 khách mới trong và ngoài nước, đại diện giới truyền thông và tham vấn trong đó có Đại sứ các nước ASEAN tại Trung Quốc như Đại sứ Việt Nam  Phạm Sao Mai, Đại sứ In-đô-nê-xi-a Giâu-ha-ri Ô-rát-man-gun và Đại sứ Ma-lai-xi-a Ra-gia Nu-si-oan tham dự phân hội trường ngoại tuyến ở Bắc Kinh.