ช้างเอเชียในจีนมีจำนวน 300 เชือก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 การเผยแพร่:2021-06-08 15:45:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.หวัง หงซิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการพัฒนาร่วมกันของโลก มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ปักกิ่ง (Beijing Normal University) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า จีนให้ความสำคัญกับการคุ้มครองช้างเอเชีย รัฐบาลจีนใช้นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ช้างเอเชียในจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีประมาณ 300 เชือกจากเดิมที่มี 146 เชือกในปี 1976 ขณะที่ช้างเอเชียในโลกมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าจีนประสบความสำเร็จในการสร้างระบบนิเวศที่ดี

\

ช้างเอเชียขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ใกล้จะสูญพันธ์ตามสมาพันธ์คุ้มครองธรรมชาติโลก (IUCN) และ สนธิสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศสัตว์และพืชป่าใกล้จะสูญพันธ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) ปัจจุบันจะพบช้างประเภทนี้ที่เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพื้นที่ชายแดนทางตอนใต้มณฑลหยุนหนานของจีนเท่านั้น ในรอบร้อยปีที่ผ่านมา จำนวนช้างเอเชียลดลง 90%

ปัจจุบันจีนจัดพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติ 11 แห่งสำหรับช้างเอเชียในหลายพื้นที่ ทำให้จำนวนช้างเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง (BO/LING/CAI)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น