> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin: Trung Quốc đã triển khai phối hợp sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 với 8 nước, và đang thương thảo với 10 nước về việc hợp tác sản xuất
 Mới nhất:2021-06-08 18:11:54   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 7/6, người phụ trách liên quan của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông in Trung Quốc cho biết, hiện nay, Trung Quốc đã có 3 doanh nghiệp triển khai phối hợp sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 với 8 nước, đồng thời còn thương thảo với 10 nước về việc hợp tác sản xuất ngừa Covid-19. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh sản xuất cung ứng, tăng cường kết nối cung và cầu, dốc sức thúc đẩy hợp tác quốc tế vắc-xin trên cơ sở thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất vắc-xin đảm bảo an toàn và chất lượng.

Hiện nay, Trung Quốc cả thảy có 7 loại vắc-xin được phép đưa vào thị trường hoặc được phép sử dụng khẩn cấp. Trung Quốc thực hiện cam kết, đã cung cấp viện trợ vắc-xin cho hơn 80 nước đang phát triển cần gấp, xuất khẩu vắc-xin cho hơn 40 nước.