> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Truyền thông Ô-xtrây-li-a: Ô-xtrây-li-a hầu như không ai biết chiến tranh với Trung Quốc sẽ khủng khiếp như thế nào
 Mới nhất:2021-06-09 17:33:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Tạp chí chính luận Ô-xtrây-li-a mới đây đăng bài viết “Liên minh Ô-xtrây-li-a và Mỹ đang dẫn chúng ta đi lên lối mòn chiến tranh đối đầu với Trung Quốc”.

Thế giới hiện đại là sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy yếu của Mỹ.

Phe diều hâu chống Trung Quốc của Ô-xtrây-li-a cố gắng miêu tả tình hình hiện nay thành một sự lựa chọn nhị phân: hoặc là cúi đầu trước Chính phủ Trung Quốc, hoặc là hợp tác với Mỹ, đối đầu với Trung Quốc.

Do liên minh với Mỹ, lời nói và chính sách của chúng ta đối với Trung Quốc càng mạnh dạn hơn. Xét về tình hình hiện nay, dù kết quả không phù hợp lợi ích quốc gia, nhưng chúng ta cũng sẵn sàng trả giá lớn bằng máu và tài sản để duy trì đồng minh này.