จีนมีโครงการ “5G+อินเตอร์เน็ตอุตสาหกรรม” ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างกว่า 1,500 โครงการ
 การเผยแพร่:2021-06-10 17:43:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนระบุว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของทุกฝ่าย เวลานี้ โครงการ “5G+อินเตอร์เน็ตอุตสาหกรรม” ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีกว่า 1,500 โครงการ ครอบคลุมแขนงอาชีพสำคัญในเศรษฐกิจประชาชาติกว่า 20 แขนง

เวลานี้ การประยุกต์ใช้ระบบ 5G กำลังขยายสู่ระดับลึกในทุกห่วงโซ่ เช่น การวิจัย พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างกลมเกลียวกัน การควบคุมอุปกรณ์จากทางไกล เป็นต้น กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนได้ประกาศแบบอย่างการประยุกต์ใช้ “5G+อินเตอร์เน็ตอุตสาหกรรม” รุ่นแรก 10 แบบอย่าง และภาคปฏิบัติในแขนงงานสำคัญอีก 5 ภาค

“แบบอย่างการประยุกต์ใช้งานเหล่านี้ อยู่ใน 5 แขนงงานสำคัญ คือ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเครื่องจักร เหล็กและเหล็กกล้า การขุดเหมือง และพลังงานไฟฟ้า” (YIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น