ปธน.จีนย้ำลงลึกการปฏิรูปและเปิดเสรีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เดินหน้าคุ้มครองระบบนิเวศและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
 การเผยแพร่:2021-06-10 17:43:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนย้ำขณะลงพื้นที่ที่ชิงไห่ว่า ควรยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลงลึกการปฏิรูปและเปิดเสรี เดินหน้าคุ้มครองระบบนิเวศและพัฒนาอย่างมีคุณภาพของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตให้มีความสำเร็จใหม่อย่างต่อเนื่อง

ระหว่างวันที่ 7-9  มิถุนายน ปธน.สี จิ้นผิงเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่เมืองซีหนิง และเขตปกครองตนเองชนเผ่าทิเบตไห่เป่ยของมณฑลชิงไห่ โดยได้ทำการสำรวจศึกษาบริษัท ชุมชน โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และพื้นที่ชนบท เป็นต้น

\

โดยกำหนดการในบ่ายวันที่ 7 มิถุนายน ปธน.จีนเยี่ยมบริษัทพรมเซิ่งหยวน มณฑลชิงไห่ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซีหนิง และย้ำว่าการเดินหน้าพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ควรมีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจการที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีพลังมากที่สุด เพื่อสร้างบริษัทที่มีคุณภาพและยกระดับกิจการให้สูงขึ้น มณฑลชิงไห่ยังส่งเสริมกิจการที่มีเอกลักษณ์ได้อีกมาก ควรสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์จากนโยบายที่ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน ระบบบริการผู้ประกอบการที่สมบูรณ์ ยกระดับกำลังการแข่งขันของธุรกิจให้สูงขึ้น พร้อมสร้างตำแหน่งงานให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองใหม่ในพื้นที่ชนบท และความสามัคคีระหว่างชนเผ่าอย่างสมดุลและได้ประโยชน์ร่วมกัน

\

ต่อจากนั้น ปธน.จีนเดินทางไปยังชุมชนเหวินถิงเซี่ยง เขตเฉิงซี เมืองซีหนิง รับฟังรายงานผลการสร้างพรรคฯ การบริหารชุมชน และการสร้างความสามัคคี ความก้าวหน้าระหว่างชนเผ่าต่างๆ ในระดับรากหญ้า และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาชาวบ้านท้องถิ่นที่จัตุรัสของชุมชนฯ โดยระบุว่า ชุมชนเป็นฐานที่มั่นสำคัญในการสร้างความสามัคคี ความก้าวหน้าระหว่างชนเผ่าต่างๆ ควรสืบสานประเพณีอันดีงานของทุกชนเผ่าที่มือจับร่วมใจกัน ร่วมสร้างสังคมที่มีความปรองดองดั่งเป็นครอบครัวเดียวกันและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างชนเผ่าต่างๆ ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น

\

\

วันที่ 8 มิถุนายน ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนเดินทางลงพื้นที่อำเภอกังฉา เขตปกครองตนเองชนเผ่าทิเบตไห่เป่ย มณฑลชิงไห่ โดยกำหนดการแรกคือตรวจโครงการเซียนหนี่ว์วาน ทะเลสาบชิงไห่ รับฟังผลการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่ภูเขาฉีเหลียนซานและทะเลสาบชิงไห่ของมณฑลชิงไห่ โดยย้ำว่า ผลการอนุรักษ์ระบบนิเวศในทะเลสาบชิงไห่เป็นเรื่องที่ได้มาไม่ง่าย ควรดูแลและสร้างเสริมอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศเป็นทรัพยากรและสมบัติอันล้ำค่าของเรา ควรดำเนินการตามยุทธศาสตร์ระบบนิเวศแห่งชาติ เร่งสร้างระบบพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติและโครงการอุทยานแห่งชาติที่ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเป็นหลัก เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน และเสริมด้วยสวนธรรมชาติ

\

จากนั้น ปธน.สี จิ้นผิงเดินทางไปยังหมู่บ้านกั่วลั่วจั้งก้งหมา ตำบลซาหลิ่วเหอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับชาวปศุสัตว์ ในปี 2017 หมู่บ้านแห่งนี้หลุดพ้นจากความยากจนด้วยการเลี้ยงวัวและแพะ

\

ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ปธน.จีนได้ไปเยี่ยมบ้านของคุณสั่วหนัน ไฉรั่ง ซึ่งเป็นปศุสัตว์ชาวทิเบต นั่งพูดคุยกันในห้องรับแขก คุณสั่วหนัน ไฉรั่งพูดอย่างตื่นเต้นว่า การที่ชาวปศุสัตว์มีชีวิตที่ดีล้วนเป็นผลจากนโยบายของพรรคฯ ที่ดี ขอบคุณพรรคคอมมิวนิสต์อย่างมาก และขอบคุณ ปธน. อย่างสุดซึ้ง

ด้านปธน.ระบุว่า ปีนี้ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมีวิวัฒนาการสู่ความเข้มแข็งที่ได้มาไม่ง่าย การมีอำนาจรัฐ และสร้างสรรค์จีนใหม่ต้องผ่านความยากลำบาก การที่ประชาชนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยความจริงใจ ก็เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนรับใช้ประชาชนและสร้างความผาสุกแก่ทุกชนเผ่าอย่างเต็มที่มาโดยตลอด

\

จากนั้นในเช้าวันที่ 9 มิถุนายน ปธน.สี จิ้นผิงได้รับฟังรายงานของทางการมณฑลชิงไห่ โดยได้กล่าวชื่นชมผลงานด้านกิจการต่างๆ ของมณฑลชิงไห่ และหวังว่าข้าราชการและประชาชนทุกชนเผ่าของมณฑลชิงไห่จะบุกเบิกสร้างสรรค์ แบกรับความรับผิดชอบ และลงมือปฏิบัติ ร่วมฉลอง 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคฯ ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น