ทัศนียภาพยามตะวันรอนที่อ่าวพระจันทร์ มณฑลเจียงซี
 การเผยแพร่:2021-06-11 11:23:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

“อ่าวพระจันทร์” ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไว่อี๋ว์ ตำบลฉิวโข่ว  อำเภออู้หยวน  มณฑลเจียงซี

\

เนื่องจากมีเกาะเล็กๆ รูปทรงเรียวยาวคล้ายจันทร์เสี้ยว  จึงได้ชื่อว่า “อ่าวพระจันทร์” (Yim/Zhou/Hanchu)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น