หลายฝ่ายชื่นชมความร่วมมือต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายระหว่างจีนและประเทศรายทาง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
 การเผยแพร่:2021-06-18 17:24:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เนื่องใน “วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก” ปี ค.ศ. 2021 วันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประชุมฟอรั่มทะเลทรายทากลามากันผ่านระบบทางไกล ในงานดังกล่าวหลายฝ่ายต่างชื่นชมความร่วมด้านการต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายระหว่างจีนและประเทศรายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

\

นายไป๋ ชุนหลี่ ประธานสมาพันธ์องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ ANSO กล่าวชื่นชมผลงานการสืบสวน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมทางเทคนิคด้านการต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ที่มีสำนักงานวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์เขตซินเจียง สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการโดยชี้ว่า สหพันธ์ควบคุมทะเลทรายที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา ได้กลายเป็นสหพันธ์เฉพาะเรื่องภายใต้สมาพันธ์องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การประสานด้านเทคโนโลยี การแบ่งปันข้อมูลความรู้ รวมไปถึงการยกระดับความสามารถในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายของประเทศรายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ”

\

นาย Ibrahim Thiaw เลขานุการบริหาร สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายแห่งสหประชาชาติ เคยเดินทางไปดูงานยังเขตนำร่องโครงการทะเลทรายทากลามากัน โดยชื่นชมผลงานการฟื้นฟูระบบนิเวศของเขตนำร่องดังกล่าวพร้อมกับเน้นว่า การฟื้นฟูที่ดินเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สุดสำหรับยุทธศาสตร์การก่อสร้างทั่วไป ทั้งยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากรน้ำ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการพิทักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

\

ด้านนาย Abdoulaye DIA เลขาผู้บริหารฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรกำแพงสีเขียวแพนแอฟริกัน กล่าวขอบคุณการสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์เขตซินเจียงต่อข้อริเริ่ม “กำแพงสีเขียวแอฟริกา” ทั้งยังขอบคุณสำนักงานฯ ที่ได้ประกาศจะใช้วิถีทางต่าง ๆ ช่วยเหลือทวีปแอฟริกาเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านหลายวิถีทาง (Tim/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น