> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng “Thực tiễn vĩ đại tôn trọng và bảo đảm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc”
 Mới nhất:2021-06-24 17:57:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/6, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng “Thực tiễn vĩ đại tôn trọng và bảo đảm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Sách trắng nêu rõ, năm 2021 là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo nên kỳ tích vĩ đại tôn trọng và bảo đảm nhân quyền, viết lên trang sử mới của văn minh nhân quyền.

Sách trắng nêu rõ, trong 100 năm qua, với tấm lòng ôm ấp thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì đi con đường phát triển hoà bình, kiên trì thúc đẩy cùng phát triển.

Sách trắng nêu rõ, hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang dẫn dắt nhân dân cả nước cố gắng thực hiện Mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai và giấc mơ Trung Hoa thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.