> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Cơ chế chính đảng kiểu mới của Trung Quốc “mới” ở chỗ nào?
 Mới nhất:2021-06-28 18:10:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Trước thềm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc ngày 25/6 đã công bố sách trắng “Cơ chế chính đảng kiểu mới của Trung Quốc”, đã mở ra một cánh cửa tìm hiểu toàn diện về cơ chế chính đảng và hệ thống chính trị của Trung Quốc cho thế giới bên ngoài.

"Cái mới" trong cơ chế chính đảng kiểu mới của Trung Quốc nằm ở đâu? Trước hết là ở mối quan hệ đặc biệt giữa các chính đảng khác nhau. Cơ chế chính đảng kiểu mới của Trung Quốc bao gồm Đảng Cộng sản Trung Quốc, tám đảng phái dân chủ và các nhân sĩ không đảng phái. Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đảng phái dân chủ đã hình thành mối quan hệ đối tác hợp tác chặt chẽ.

Thứ hai, cơ chế chính đảng kiểu mới của Trung Quốc "mới" ở tính độc đáo trong quá trình ra quyết sách và biện pháp quản trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc và tám đảng phái dân chủ và nhân sĩ không đảng phái đã hội tụ đại diện của các ngành nghề. Điều này đảm bảo cơ chế chính đảng kiểu mới của Trung Quốc vừa tôn trọng nguyện vọng của đa số người lại chiếu cố đến yêu cầu hợp lý của một số ít người.

Sau hơn 70 năm phát triển, cơ chế  chính đảng kiểu mới của Trung Quốc đã thể hiện những ưu thế độc đáo và sức sống lớn mạnh trong đời sống chính trị - xã hội của Trung Quốc. Nó còn tỏ rõ: một cơ chế chính đảng phù hợp với tình hình quốc gia, thể hiện hiệu quả quản trị mới là một cơ chế chính đảng tốt.