> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Nghị quyết do Trung Quốc trình lên đã được thông qua
 Mới nhất:2021-07-13 18:22:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 12/7, Khóa họp lần thứ 47 của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết “Sự đóng góp của phát triển đối với tất cả nhân quyền được hưởng” do Trung Quốc trình lên. Nghị quyết tái khẳng định phát triển có đóng góp quan trọng đối với tất cả nhân quyền được hưởng, mục tiêu của phát triển là làm gia tăng phúc lợi của mọi người, các nước cần phải đáp ứng sự mong ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân.

Khi giới thiệu dự thảo nghị quyết tại Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ Trần Húc cho biết, chỉ có phát triển một cách tốt hơn nữa mới có thể thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền tốt hơn.

Nhiều quốc gia như Vê-nê-xu-ê-la, Pa-ki-xtan, Cu-ba và Ca-mơ-run phát biểu, đánh giá cao dự thảo nghị quyết quan trọng của Trung Quốc trình lên, cảm ơn vai trò lãnh đạo mà Trung Quốc đã phát huy, nhấn mạnh tính quan trọng tất yếu của phát triển đối với các nước, nhất là các nước đang phát triển.