โฆษกกต.จีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องจดหมายที่ 48 ประเทศส่งถึง WHO คัดค้านการนำต้นตอโควิด-19 เป็นเรื่องการเมือง
 การเผยแพร่:2021-07-16 17:04:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

วันที่ 15 กรกฎาคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ให้สัมภาษณ์ผู้ข่าวเกี่ยวกับการที่ 48 ประเทศส่งสารถึงผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก หรือ  WHO เรื่องการคัดค้านไม่ให้การตรวจสอบต้นตอโควิด-19 เป็นประเด็นทางการเมือง

โฆษกผู้นี้กล่าวว่า จีนเป็นผู้ริเริ่มความร่วมมือสืบค้นต้นตอโควิด-19 ร่วมกับ WHO โดยที่ผ่านมาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก WHO เยือนจีนสองครั้งเพื่อศึกษาตรวจสอบแหล่งที่มาโควิด-19 วันที่ 30 มีนาคม 2021 WHO ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวซึ่งได้รับการยอมรับและเคารพจากประชาคมโลก เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการตรวจสอบต้นตอของโควิด-19 ทั่วโลก ท่าทีที่เปิดกว้างและโปร่งใสของจีนในเรื่องการตรวจสอบโควิด-19 ได้รับการยกย่องอย่างเต็มที่จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

จีนเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดนำการตรวจสอบต้นตอของโควิด-19 เป็นประเด็นทางการเมือง หยุดปัดความรับผิดให้ผู้อื่น หยุดทำลายความร่วมมือด้านการวิจัยและตรวจสอบระหว่างประเทศ ใช้ท่าที่ที่เคารพและปฏิบัติตามวิทยาศาสตร์ สร้างคุณูปการอันพึงมีเพื่อเอาชนะโควิด-19 ตลอดจนสร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั่วโลก

Tim/Lei/Zi


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น