มณฑลเจียงซีออกมาตรการดำเนินการปฏิวัติสีเขียวต่อกล่องพัสดุ
 การเผยแพร่:2021-07-20 16:12:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า ปัจจุบัน การใช้กล่องบรรจุภัณฑ์มากเกินควรกำลังกลายเป็นปัญหาที่ขัดขวางการปรับปรุงและยกระดับงานขนส่ง ดังนั้น มณฑลเจียงซีออกมาตรการหลายประการเพื่อผลักดันให้การห่อบรรจุภัณฑ์เป็นแบบสีเขียว โดยเสนอให้สร้างระบบหมุนเวียนการใช้กล่องพัสดุ

\

โดยเรียกร้องพื้นที่ต่างๆส่งเสริมการขจัดมลพิษจากการขนส่งพัสดุ กระตุ้นการใช้วัสดุที่หมุนเวียนได้ เก็บกลับมาใช้งานและย่อยสลายได้ นอกจากนี้ ผลักดันให้พื้นที่สำคัญค่อยๆเลิกการใช้ถุงพลาสติกที่สลายไม่ได้หรือแบบครั้งเดียวทิ้ง และลดการใช้เทปพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย

ทั้งนี้ มณฑลเจียงซีได้วางแผนจะสร้างอุปกรณ์เก็บกล่องพัสดุจากชุมชน มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมและยกระดับอัตราการนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้อีกครั้ง กระตุ้นให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจการขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจให้บริการทางทรัพย์สิน ร่วมมือกันตั้งจุดเก็บกล่องพัสดุ ผลักดันการทิ้งกล่องพัสดุให้มีระเบียบและความสะอาดมากขึ้น

Yim/Chu/Zhou


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น