ปธน.จีนระบุใช้มาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาอุทกภัยประกันความปลอดภัยประชาชนสำคัญอันดับหนึ่ง
 การเผยแพร่:2021-07-21 17:31:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนให้การชี้นำสำคัญต่องานป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเร่งด่วนว่า เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เมืองเจิ้งโจว เมืองเอกมณฑลเหอหนาน และอีกหลายเมืองได้ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรง ระดับน้ำของแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มสูงเกินระดับเตือนภัย อ่างเก็บน้ำบางแห่งแตกพัง การรถไฟและเที่ยวบินต่างๆต้องยกเลิกหยุดดำเนินการ มีผู้ประสบภัย ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างหนัก สถานการณ์ป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาสาธารณภัยหนักอึ้งเป็นพิเศษ

ปธน.สี เน้นว่าปัจจุบัน จีนเข้าสู่ช่วงสำคัญของงานป้องกันอุทกภัย  ผู้นำระดับต่างๆต้องประกันความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เร่งระดมพลังป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเร่งด่วน จัดการโยกย้ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติหลังอุทกภัยอย่างเข้มงวด  ลดจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากภัยดังกล่าวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ พยายามลดความเสียหายทางทรัพย์สินให้น้อยที่สุด กองทัพปลดแอกประชาชนจีนและกองกำลังตำรวจติดอาวุธต้องประสานงานกู้ภัยส่วนท้องถิ่นอย่างแข็งขัน  กองบัญชาการใหญ่ต่อต้านอุทกภัยแห่งชาติ  กระทรวงชลประทาน  กระทรวงคมนาคมและการขนส่งต้องเสริมการประสานงานกัน นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญในการขจัดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย  ปกป้องสิ่งก่อสร้างพื้นฐานสำคัญให้ดี ยกระดับการพยากรณ์และเตือนภัยเกี่ยวกับฝนตก  พยุไต้ฝุ่น  น้ำหลากและดินถล่ม  เป็นต้นให้สูงยิ่งขึ้น  จัดการจราจรให้คล่องตัว  และใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาสาธารณภัยอย่างละเอียดและเป็นรูปธรรม

ปธน.สีเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ ต้องเร่งฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และการผลิตให้เป็นปกติโดยเร็ว ไปพร้อมกับป้องกันน้ำท่วมต่อเนื่อง  อีกทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทำงานด้านอนามัยการป้องกันโรคให้ดี  เพื่อป้องกันไม่ให้มีชาวบ้านตกอยู่ในสภาพยากจนอีกเนื่องจากประสบอุทกภัย  และป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงหลังภัยพิบัติ

(Yim/Zhou)

ภาพและเนื้อหาข่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ China Face


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น