> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Nhà khoa học nhiều nước đạt được “Hướng dẫn Thiên Tân” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sáng kiến bắt nguồn từ Trung Quốc đã thể hiện nhận thức chung của quốc tế
 Mới nhất:2021-07-21 18:22:17   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, Hội đồng Khoa học quốc tế đã  ra tuyên bố xác định và thông qua bản “Hướng dẫn Thiên Tân về Ứng xử của các nhà khoa học về an ninh sinh học” do Trường Đại học Thiên Tân Trung Quốc và Trường Đại học Johns Hopkins Mỹ dẫn đầu, nhà khoa học nhiều nước cùng nghiên cứu đạt được.

Về việc này, ngày 20/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, bản “Hướng dẫn Thiên Tân” đề xướng nghiên cứu khoa học có trách nhiệm, khuyến khích Chính phủ và cơ quan nghiên cứu của các nước tăng cường giám sát, quản lý và tự quản lý bản thân, nhằm thúc đẩy sinh học mang lại phúc lợi cho nhân loại, đồng thời phòng, chống sinh học bị lạm dụng. Đây là thành quả mới nhất về quảng bá nghiên cứu khoa học sinh học có trách nhiệm, phù hợp lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.