> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc: Ủng hộ Thượng Hải làm trước và thử trước về mặt tự do sử dụng Nhân nhân tệ
 Mới nhất:2021-07-21 18:22:54   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, Trung Quốc đã chính thức công bố Bản“Ý kiến của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc về Ủng hộ khu Phố Đông cải cách mở cửa với trình độ cao tạo dựng khu dẫn dắt xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”. Bản“Ý kiến” chỉ rõ, ủng hộ Phố Đông phát triển dịch vụ giao dịch đồng Nhân dân tệ tại bến, thanh toán thương mại xuyên biên giới và huy động vốn ở nước ngoài.

Ngày 20/7, Giám đốc Cơ quan nghiên cứu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Vương Tín cho biết, ủng hộ Thượng Hải làm trước và thử trước về mặt tự do sử dụng đồng Nhân nhân tệ.

Ông Vương Tín cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ trước sau như một ủng hộ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Thượng Hải.