อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับภาวะฉุกเฉินของจีนมีขนาดกว่าหนึ่งล้านล้านหยวน
 การเผยแพร่:2021-07-30 16:47:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 28 กรกฎาคม  ในนิทรรศการอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างประเทศประจำปี 2021 ของจีน ที่จัดขึ้นในเมืองไทหยวน  มณฑลซานซี  นายอวี๋ ลี่จื้อ เจ้าหน้าที่กรมการผลิตปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนระบุว่า  ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับภาวะฉุกเฉินของจีนมีขนาดเศรษฐกิจมูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านหยวน  เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่กำลังเติบโตในท้องที่ต่าง ๆ เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความปลอดภัยและรับมือภาวะฉุกเฉินเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อประกันความปลอดภัยและรับมือภาวะฉุกเฉิน    การกำกับดูแลกับการเตือนภัย  จัดการและบรรเทาภัยพิบัติในยามที่ประสบภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุต่าง ๆ   เหตุการณ์ด้านสาธารณสุข  เหตุการณ์ความปลอดภัยของสังคม  และเหตุการณ์คาดไม่ถึงประเภทต่าง ๆ (BO/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น