บทวิเคราะห์: แผนยับยั้งและปิดล้อมจีนของสหรัฐฯ ต้องประสบความล้มเหลวอย่างแน่นอน
 การเผยแพร่:2021-08-02 16:38:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เสร็จสิ้นการเยือนหลายประเทศในเอเชียที่ตั้งอยู่รอบข้างจีน เช่น นางเวนดี้ เชอร์แมน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางเยือนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มองโกเลีย และจีน นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางเยือนอินเดีย พลเอก ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เดินทางเยือน 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นได้ชัดว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ดังกล่าวเดินทางเยือนหลายประเทศในเอเชียครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกระหว่างจีนกับประเทศรอบข้าง ทั้งยังขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก เพื่อยับยั้งและปิดล้อมจีน

นอกจากให้การสนับสนุนแก่อินเดียและญี่ปุ่นแล้ว สหรัฐฯ ยังมีแผนที่จะทุ่มทรัพยากรทั้งทางการเมืองและทางทหารในประเทศอาเซียนอีกด้วย แต่ประเทศอาเซียนไม่ต้องการเลือกข้างระหว่างจีน-สหรัฐฯ และไม่คิดที่จะร่วมกับสหรัฐฯ ในการยับยั้งและปิดล้อมจีน

ปัจจุบันจีนและประเทศรอบข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยรวม การรักษาสันติภาพและแสวงหาการพัฒนาเป็นความต้องการร่วมกันของประเทศในภูมิภาคนี้ ขณะนี้ จีนได้เดินหน้าผ่านกลไกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่อาเซียนเป็นผู้ริเริ่ม  จัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประเทศอาเซียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งสนับสนุนประเทศอาเซียนสร้างศูนย์ผลิตและจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในภูมิภาค ญาติที่อยู่ห่างไกลสู้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ไม่ได้  จีนย่อมเข้าใจความเห็นและความต้องการของประเทศรอบข้างดีกว่าสหรัฐฯ แผนการของสหรัฐฯ ที่จะยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกระหว่างจีนกับประเทศรอบข้างนั้นจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้

ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ต้องศึกษาข้อเรียกร้องของจีนอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นผิด ๆ ที่มีต่อจีนและนโยบายต่อจีนที่มีความอันตรายยิ่ง ทั้งยังต้องไม่มองจีนเป็นศัตรูสมมติอีกต่อไป ต้องให้ปากตรงกับใจ ไม่ใช่ว่าด้านหนึ่งมาขอความร่วมมือ  แต่แท้ที่จริงแล้วกลับคิดจะเป็นปรปักษ์กับจีน นอกจากนี้ ยังต้องเลิกคิดที่จะยับยั้งและปิดล้อมจีนในขอบเขตทั่วโลก สหรัฐฯ ต้องเข้าใจว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่เป็นปกติและมั่นคงไม่เพียงแต่สอดคล้องกับประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น หากยังเป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาคมโลกด้วย

(tim/cai)

เนื้อหาข่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ China Face


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น