หวังอี้ร่วมประชุมรมต.ต่างประเทศอาเซียน+3
 การเผยแพร่:2021-08-04 17:21:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

บ่ายวันที่ 3 สิงหาคม นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ (10+3) ผ่านระบบทางไกล

นายหวัง อี้กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังมีความตึงเครียดอยู่ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆมีความแตกต่างกัน ต้องเผชิญกับการท้าทายใหม่อย่างต่อเนื่อง เราควรรวมความสามัคคีกัน เสริมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจส่วนรวม เพิ่มความสามารถของประเทศเอเชียตะวันออกในการรับมือกับวิกฤตให้สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ยังควรมีวิสัยทัศน์ยาวไกล ควรปรับกลไกให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มพลังชีวิตให้กับกลไกความร่วมมือ10+3 ร่วมกันรักษาเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้สืบเนื่องไป ดังนี้

1.ร่วมกันต้านโควิดในเอเชียตะวันออก 2.ร่วมกันผลักดันความผสมผสานทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก 3.ร่วมกันแสวงหาหนทางปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของเอเชียตะวันออก 4.ร่วมกันเสริมสร้างพื้นฐานทางคุณค่าของเอเชียตะวันออก

รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอาเซียนต่างเห็นว่า เมื่อเผชิญกับการท้าทายจากทั้งโควิด-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆในกลไก10+3 ควรยืนหยัดความสามัคคีและการเปิดรับมากยิ่งขึ้น ใช้ความพยายามร่วมเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนี้

Yim/Cai/Sun


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น