อาเซียนแต่งตั้งทูตพิเศษปัญหาพม่า
 การเผยแพร่:2021-08-05 15:55:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 4 สิงหาคม รัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกชาติอาเซียนประกาศแถลงการณ์แต่งตั้งนายเอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนเป็นทูติพิเศษแก้ปัญหาพม่า

สื่อมวลชนพม่ารายงานว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างแสดงความยินดีกับการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว ทูตพิเศษปัญหาพม่าจะมีภารกิจรวมถึงการติดต่อประสานสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง สร้างความไว้วางใจแก่ทุกฝ่าย กำหนดตารางเวลาที่เป็นรูปธรรมแก่การปฏิบัติตามความเห็นพ้องต้องกัน 5 ประการของอาเซียน แสวงหาช่องทางแก้ไขวิกฤตการเมืองและทางมนุษยธรรมด้วยสันติวิธี แต่สื่อมวลชนสหรัฐฯมีรายงานว่า บุคคลทางการทูตจำนวนหนึ่งเห็นว่า แม้ได้แต่งตั้งทูตพิเศษแล้วก็ตาม แต่ยังไม่แน่ชัดว่า รัฐบาลรักษาการพม่าจะอนุญาตให้ทูตพิเศษพบกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกคุมขังต่างๆ รวมถึงอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ

นักวิเคราะห์เห็นว่า การที่พม่ายอมรับการแต่งตั้งทูตพิเศษนั้นเป็นที่น่าชื่นใจ อาเซียนหวังจะให้ความช่วยเหลือแก่พม่าที่ถูกกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนัก

Yim/Cai/Sun


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น