ชาวจีนในกว่างซีที่มีทักษะและใช้ภาษาประเทศอาเซียนได้มีอนาคตไกลในตลาดงาน
 การเผยแพร่:2021-08-13 16:50:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

หลายปีมานี้ โรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลของเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีทุ่มเทพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการทำงานที่ใช้ภาษาของประเทศอาเซียน โดยจัดส่งนักเรียน 641 คน ไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในประเทศอาเซียน ทั้งนี้ ผู้เรียนเหล่านี้มีความสามารถในการพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยภาษาของประเทศอาเซียนจึงมีผลงานดีเด่นในสาขาธุรกิจด้านการคลัง การค้า การท่องเที่ยว และการบริการ ใน 10 ประเทศอาเซียน ทั้งยังแสดงบทบาทแข็งขันต่อการผลักดันการแลกเปลี่ยนทางบุคลากรจีน-อาเซียน

\

นายเหลียง เหยี่ยนเกอ นักเรียนรุ่นปี 2016 วิชาเอกภาษาไทยสายพาณิชย์ กำลังประกอบธุรกิจส่วนตัวในจีนและไทย เขาบอกว่า ช่วงที่เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในไทยสามารถพูดไทยได้คล่องทำให้เขามีโอกาสฝึกงานเป็นมัคคุเทศก์ ผู้ช่วยตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง และล่ามในสำนักงานทนายความ เป็นต้น

นางสาวซู ชิวเสีย นักเรียนรุ่นปี 2014 วิชาเอกภาษาเวียดนามสายพาณิชย์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซี จากนั้นจึงทำงานที่ด่านศุลกากรทางบกเขตพรมแดนจีน-เวียดนาม มีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและสินค้าผ่านเข้าเมือง เป็นล่ามภาษาจีน-เวียดนามที่ด่าน และทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจเวียดนาม เป็นต้น

\

ทั้งนี้ โรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซี เห็นว่า พร้อม ๆ กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ความต้องการบุคลากรด้านภาษาของประเทศอาเซียนจากวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กทั้งในจีนและต่างชาติย่อมเพิ่มมากขึ้น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนยินดีที่จะทำงานกับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมดังกล่าว ตลอดจนแสดงบทบาทส่งเสริมการไปมาหาสู่และแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจรวมทั้งวัฒนธรรมจีน-อาเซียน (TIM/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น