ประหยัดอาหาร ลดการสูญเสีย และสร้างที่ดินอุดมสมบูรณ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
 การเผยแพร่:2021-09-14 16:14:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ การประชุมว่าด้วยการลดการสิ้นเปลืองอาหารระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในเมืองจี่หนาน มณฑลซานตงเปิดเผยว่า ฝ่ายร่วมประชุมเห็นพ้องกันว่า การส่งเสริมให้แนวคิด “การประหยัดอาหารและลดการสูญเสียเทียบเท่ากับการเพิ่มผลผลิตธัญญาหาร” เข้าในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ และกระบวนการต่างๆ สามารถช่วยเพิ่มที่ดินอุดมสมบูรณ์ที่มองไม่เห็น

\

ปัจจุบันความต้องการทางอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำจืด ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การเพิ่มพื้นที่ปลูกธัญญาหารและเพิ่มปริมาณผลผลิตมีความยากลำบากมากขึ้น ผู้แทนที่ร่วมประชุมตระหนักว่าขณะนี้ต้องให้ความสนใจกับการลดการสูญเสียทางอาหารให้มากกว่าช่วงที่ผ่านมา

\

ในที่ประชุมประกาศ “ข้อเรียกร้องจี่หนานการประชุมการลดการสูญเสียอาหารระหว่างประเทศ” ผู้แทน 150 คนจาก 40 กว่าประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ธุรกิจ องค์กรภาคเอกชน เรียกร้องให้ยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตร เสริมสร้างความสามารถการผลิตธัญญาหารให้รอบด้าน ในข้อเรียกร้องดังกล่าวยังระบุว่าควรเสนอการอบรมและการบริการทางเทคโนโลยีกับผู้ทำการเกษตร เพื่อเพิ่มความรู้ทางการเก็บธัญญาหาร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์จัดเก็บเมล็ดพืชแบบใหม่ของผู้ทำการเกษตรรายย่อย เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น

สถานการณ์แพร่ระบาดและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทำให้ระบบธัญญาหารของโลกต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อปี 2020 ทั่วโลกมีประชากร 720-811 ล้านคนต้องทนกับความอดอยาก ประชากรประมาณ 1/3 ของโลกไม่สามารถได้รับอาหารเพื่อสุขภาพที่พอเพียง ในขณะเดียวกัน อาหารเกือบ 1/3 ของโลกสูญเสียไปอย่างสิ้นเปลือง

ข้อมูลขององค์การเอฟเอโอแสดงว่า อัตราการสูญเสียธัญญาหารลดลง 1% เทียบเท่ากับการเพิ่มปริมาณธัญญาหารมากกว่า 2.7 ล้านตัน พอเพียงที่จะให้ประชากร 70 ล้านคนรับประทานได้ 1 ปี (Bo/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น