งานแสดงสินค้านำเข้าส่งออกของจีน ครั้งที่ 130 จะจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
 การเผยแพร่:2021-09-14 16:16:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 15 ตุลาคม จีนจะจัดงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกครั้งที่ 130 โดยศูนย์การค้าระหว่างประเทศจีนกำลังจัดงานประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อต่างประเทศที่เมืองกว่างโจว โดยใช้ช่องทางการตลาดทั่วโลกเพื่อเชิญผู้ซื้อจากต่างประเทศให้เข้าร่วมงาน

\

โดยงานแสดงสินค้าครั้งนี้จะใช้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธุรกิจทั้งจีนและต่างประเทศ จัดงานประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 52 ครั้งใน 40 ประเทศและภูมิภาค แนะนำประเภทอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีนและเชื่อมต่อกับกลุ่มการจัดซื้อระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง เชิญตัวแทนการจัดซื้อ รวมถึงองค์กรทุนต่างประเทศและผู้ซื้อภายในประเทศอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานแสดงสินค้า นอกจากนี้จะปรับปรุงการบริการที่สนับสนุนการค้า แนะนำคลังสินค้าและบริษัทขนส่งทางเรือจากต่างประเทศเป็นครั้งแรก สร้างห่วงโซ่บริการการค้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นต้น (Bo/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น