สัมผัสงานมหกรรมจีน-อาเซียน
 การเผยแพร่:2021-09-14 16:23:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ปีนี้เป็นวาระการสถาปนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนจีน-อาเซียนครบรอบ 30 ปี และเป็นปีแห่งความร่วมมือการพัฒนาที่ยั่งยืนจีน-อาเซียน มหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิงปีนี้มีหัวข้อหลักว่า “ร่วมกันสร้างสรรค์ตามแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จีนกับสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศต่างจัดโซนแสดงของรัฐในศูนย์การประชุมระหว่างประเทศเมืองหนานหนิง เขตกว่างซีของจีน เพื่อแสดงผลงานโดดเด่นทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น

มหกรรมจีน-อาเซียนทุกปี หอไทยเรียกความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก โดยรวบรวมบริการนวด อาหารการกินอร่อย ๆ เครื่องสำอาง และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันชนิดต่าง ๆ มากมาย โซนแสดงภาพลักษณ์ของไทยปีนี้ยังมีการตั้งบอร์ดนิทรรศการขนาดใหญ่ติดโปสเตอร์อนิเมะของไทยซึ่งสร้างความสะดุดตาอย่างยิ่ง

\

ปีหลัง ๆ นี้ ขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไทยก็ส่งเสริมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามชาติอย่างมีพลัง ปี 2020 ปริมาณการค้าระหว่างจีน-ไทยมีถึง 98,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เขตกว่างซีกับไทยมีความร่วมมือด้านการเกษตร การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนทางบุคลากรอย่างใกล้ชิด

งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งนี้ สินค้าที่จัดแสดงในหอไทยมีทั้งอาหารการกิน ผลิตภัณฑ์เสริมสวยและบำรุงสุขภาพ เครื่องตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์แฟชั่นต่าง ๆ เป็นต้น (Tim/Sun)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น