【พาเยี่ยมชมงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน】มาที่ "เมืองแห่งมนต์เสน่ห์" และสัมผัสกับ "เมืองกุ้ยหยางที่สดชื่นเย็นสบาย"
 การเผยแพร่:2021-09-14 16:29:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBRTV

ในฐานะแขกเกียรติยศของ"เมืองแห่งมนต์เสน่ห์" งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 18 ในครั้งนี้บูธเมืองกุ้ยหยางได้นำ "หอเมืองกุ้ยหยางที่สดชื่นเย็นสบาย" มา 

พื้นที่จัดนิทรรศการทั้งหมด 270 ตารางเมตร ผ่านองค์ประกอบต่างๆ เช่น "ม้วนภาพวาด" "ป่าไม้" "เสน่ห์" และ "ต้นไม้ปัญญา" ผสมผสานความหมายแฝงทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เน้นการพัฒนาของเมือง แสดงให้เห็นถึงผลแห่งความสำเร็จอันล้นหลามของเมืองกุ้ยหยางในด้านการค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยว นิเวศวิทยา การคมนาคมขนส่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเปิดกว้างสู่ภายนอกอย่างรอบด้าน พื้นที่จัดนิทรรศการแบ่งออกเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการหลัก 4 ส่วน ได้แก่เมืองกุ้ยหยางเชิงนิเวศวิทยา เมืองกุ้ยหยางที่เปิดกว้าง นวัตกรรมของเมืองกุ้ยหยาง มนต์เสน่ห์ของเมืองกุ้ยหยางและพื้นที่จัดนิทรรศการพิเศษ 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่แสดงภาพลักษณ์ของเมืองและพื้นที่แสดงวัฒนธรรมและศิลปะ

\

\

ในพื้นที่จัดนิทรรศการหลัก มนต์เสน่ห์ของเมืองกุ้ยหยางผ่านการจัดแสดง "สินค้าดีๆ ของเมืองกุ้ยหยาง"และการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้า เช่นอาหารที่มีเอกลักษณ์พิเศษและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่นำโดยบริษัทที่เข้าร่วมงานจากกุ้ยหยาง กุ้ยอัน ได้แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของเมืองกุ้ยหยางอย่างเต็มที่ในฐานะเมืองแห่งการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคระดับปานกลางถึงสูงและเมืองแห่งการผลิต ทำให้รู้จักสินค้าดี ๆ ของเมืองกุ้ยหยาง นามบัตรที่งดงามเจิดจ้า "เมืองกุ้ยหยางที่สดชื่นเย็นสบาย·สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง"

\

\

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น