สีสันหลากหลายที่สวนพฤกษชาติคุนหมิง
 การเผยแพร่:2021-09-15 16:00:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สวนพฤกษชาติคุนหมิง สังกัดสถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง สถาบันวิทยาศาสตร์จีนในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชกว่า 8,840 สายพันธุ์ อุทยานครอบคลุมพื้นที่ 44 เฮกตาร์ มีทั้งหมด 16 สวน ได้แก่ สวนชมใบไม้และผลไม้ สวนหญ้าร้อยชนิด สวนพืชป่าหายาก สวนดอกคามิเลีย และสวนพฤกษศาสตร์ทางน้ำ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์ของมณฑลยูนนานซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น "อาณาจักรพืชพันธุ์"

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสวนพฤกษชาติคุนหมิงได้ส่งเสริมโครงการคุ้มครองฟื้นฟูพืชป่าหายาก กลายเป็นศูนย์วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์พืชป่าหายากของจีนในขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนำฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกันช่วยเหลือและอนุรักษ์พืชป่าหายากด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ผล (Tim/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น