ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 15 คนได้รับรางวัลคุณูปการด้านหนังสือของจีน
 การเผยแพร่:2021-09-17 16:39:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

วันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา มีพิธีมอบรางวัลคุณูปการด้านหนังสือของจีน ครั้งที่ 15 ที่กรุงปักกิ่ง โดยผู้เชี่ยวชาญ 15 คน จาก 14 ประเทศ ได้แก่ เอกวาดอร์ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น มองโกเลีย มาซิโดเนียเหนือ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย และสิงคโปร์ได้รับเกียรตินี้

รางวัลคุณูปการด้านหนังสือของจีนจัดขึ้นโดยกรมสื่อมวลชนและสิ่งพิมพ์แห่งชาติจีน เป็นรางวัลด้านสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติระดับสูงสุดภายใต้กรอบเกียรติยศแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องนักแปล ผู้เขียน และผู้จัดพิมพ์ชาวต่างชาติที่มีคุณูปการสูงด้านการประชาสัมพันธ์จีน การแปลและการพิมพ์หนังสือจีน ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ ทั้งนี้ การมอบรางวัลดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบันมีผู้เขียน นักแปล และผู้จัดพิมพ์ทั้งหมด 168 คน จาก 58 ประเทศได้รับรางวัลนี้ (Tim/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น