จีนกำลังสร้าง“วงจรการเดินทาง 1 ชั่วโมง”ในเขตอ่าวใหญ่ต้าวานให้สำเร็จ
 การเผยแพร่:2021-10-08 15:12:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

จนถึงปลายปี 2020 เขตอ่าวใหญ่ต้าวาน กว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊าของจีน มีทางด่วนที่เปิดใช้บริการแล้วราว 4,894 กิโลเมตร เส้นทางรถไฟที่เปิดใช้งานแล้ว 2,251 กิโลเมตร ท่าเรือที่นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น จูไห่ และตงกวน ล้วนมีปริมาณการรับส่งสินค้าต่อปีทะลุ 100 ล้านตัน ขณะที่โครงการพัฒนากลุ่มสนามบินระดับโลกภายในเขตอ่าวใหญ่ต้าวานก็กำลังเร่งเดินหน้าอยู่

11 เมืองในเขตอ่าวใหญ่ต้าวานถูกปากแม่น้ำจูเจียงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกระจายอยู่บนฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำจูเจียง ภายในปี 2035 บริเวณปากแม่น้ำจูเจียงจะสร้างช่องทางจราจรข้ามแม่น้ำทั้งทางถนนและรถไฟจำนวน 14 สายแล้วเสร็จ พัฒนาเป็นระบบการคมนาคมความเร็วสูงหลายระดับชั้นที่ประกอบทางรถไฟความเร็วสูง ทางรถไฟระหว่างเมือง และทางด่วน เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการคมนาคมในเขตอ่าวใหญ่ต้าวาน บรรลุเป้าหมายการลดระยะเวลาเดินทางข้ามเมืองระหว่างนครกว่างโจวกับเมืองโฝซาน เซินเจิ้นกับฮ่องกง และจูไห่กับมาเก๊า ให้สั้นลงจนถึงราว 1 ชั่วโมงให้ได้ (TIM/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น