การเปิดใช้โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาวรับมือสินค้าจีนทะลักเข้าถึงประเทศไทย
 การเผยแพร่:2021-10-09 16:36:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBRTV

ในขณะที่โครงการรถไฟจีน-ลาวเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาการนับถอยหลัง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทยจะกลายเป็นประตูสู่เส้นทางรถไฟการขนส่งจีน-ลาว-ไทยสำหรับประเทศไทย และจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าการค้าระหว่างประเทศในทิศเหนือของภาคอีสานของไทย แต่สิ่งที่ตามมาพร้อมคือ ประเทศไทยก็ต้องมีมาตรการหรือข้อกำหนดป้องกันเพื่อที่จะเผชิญกับสภาพการทุ่มตลาดไทยของสินค้าจีนจำนวนมากและจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเดียวกันของไทย

\

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย เผยว่า  ระหว่างนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของระบบขนส่งสินค้าเข้า-ออกไว้ที่บริเวณศูนย์รวมกระจายสินค้าที่สถานีในด่านศุลกากร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่เศษ มีศักยภาพสามารถรองรับสินค้าเกษตรที่ส่งออกในภาคอีสานตอนบนของไทย โดยเฉพาะยางพารา  ปัจจุบันผลิตผลยางพาราจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานตอนบน เช่น จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานีที่รวมกัน ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี

ส่วนการท่องเที่ยว ทางจังหวัดหนองคายก็เตรียมพร้อมแล้วทุกอย่าง ปัจจุบัน หนองคายมีความพร้อมมีสถานที่ท่องเที่ยว มีที่พักโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ไม่น้อยกว่า 3,000 ห้อง หากว่ามีการเปิดประเทศให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวลาวจำนวนมากมาเที่ยวจังหวัดหนองคาย แต่มองจากการพัฒนาในระยะทางไกล จังหวัดหนองคายจะกลายเป็นประตูสู่ของช่องทางขนาดใหญ่รถไฟจีน-ลาว-ไทยสำหรับไทย และจะแสดงบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต (BBR wangxin )


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น