จีนเข้าร่วมการประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ชุดที่ 48 ของสหประชาชาติอย่างแข็งขัน
 การเผยแพร่:2021-10-13 15:49:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 11 ตุลาคม การประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 48 จัดขึ้นที่กรุงเจนีวา คณะผู้แทนจีนเข้าร่วมการประชุมและทำหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน

หนึ่ง ชี้แจงแนวคิดและผลงานด้านสิทธิมนุษยชนของจีนอย่างรอบด้าน คณะผู้แทนของจีนได้กล่าวปราศรัยกว่า 70 ครั้ง โดยย้ำถึงแนวคิดที่ว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยืนหยัดให้ลักษณะทั่วไปด้านสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับสภาพการณ์ตามจริงของจีน ยืนหยัดว่า ชีวิตที่มีความสุขของประชาชนเป็นสิทธิมนุษยชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาอย่างรอบด้าน เพิ่มความรู้สึกถึงการได้รับประโยชน์ ความสุขและความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง แนะนำว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำพาประชาชนทั่วประเทศประสบผลสำเร็จในการขจัดความยากจนอย่างรอบด้าน แก้ไขปัญหายากจนที่มีมาช้านาน สร้างสังคมปรองดองอย่างรอบด้าน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานทางสิทธิมนุษยชนของจีน

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำ “แผนการดำเนินการทางสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี 2021-2025” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเห็นชอบต่อหนทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเฉพาะของจีนเองจากประชาคมโลก

สอง ยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์ทางอธิปไตย ความมั่นคงและการพัฒนาของประเทศ

สาม ร่วมพิทักษ์ความชอบธรรมและยุติธรรมระหว่างประเทศ คณะผู้แทนของจีน ได้จัดการประชุมกับคณะผู้แทนของรัสเซีย คิวบา เวเนซุเอลา เบลารุส เพื่อหารือในผลกระทบต่อสิทธิการพัฒนาตามมาตรการโดยลำพังฝ่ายเดียว การทำลายสิทธิมนุษยชนพื้นเมืองของอเมริกา อิตาลีและออสเตรเลีย พร้อมจัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกับสมาคมศึกษาสิทธิมนุษยชนของจีนและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศจีน เพื่อหารือถึงปัญหาการทำลายสิทธิมนุษยชนอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ การประกันสิทธิการดำรงชีพและสุขภาพภายใต้สถานการณ์โรคระบาด เป็นต้น เพื่อเปิดโปงความจริงที่ทำลายสิทธิมนุษยชนของประเทศตะวันตก

สี่ สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา คณะผู้แทนของจีนได้สนับสนุนให้เอธิโอเปีย เยเมน ซูดานใต้ ซีเรีย บุรุนดี เบลารุส เวเนซุเอลา พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนในการประชุมครั้งนี้ คัดค้านการที่ประเทศตะวันตกดึงปัญหาสิทธิมนุษยชนข้องเกี่ยวกับการเมือง และการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศกำลังพัฒนา

ห้า ผลักดันความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คณะผู้แทนของจีนร่วมกับประเทศที่มีความเห็นตรงกัน เรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติตามหลักพหุภาคีนิยม ส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา ความยุติธรรม ความชอบธรรม ประชาธิปไตย และอิสระภาพ ซึ่งเป็นคุณค่าร่วมกันของมนุษย์ทั่วโลก สร้างประชาคมโลกที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข (Yim/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น