> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ nên dùng hành động thực tế để nhận được lòng tin của cộng đồng quốc tế
 Mới nhất:2021-10-14 17:53:36   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 13/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ, Mỹ phải sớm thay đổi những cách làm ích kỷ khi tham dự các công việc quốc tế, gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ vốn có, xuất phát thiết thực từ hạnh phúc của người dân trên toàn cầu, dùng hành động thực tế để nhận được lòng tin của cộng đồng quốc tế.

Được biết, “Công ước về Đa dạng sinh học” cả thảy có 196 bên ký kết, gần sau 30 năm hiệp ước được ký kết, Mỹ vẫn chưa phê chuẩn, và chưa tuyên bố kế hoạch phê chuẩn hiệp ước. Có bình luận cho biết, bảo vệ môi trường có xung đột lợi ịch với các nhà tư bản lớn.

Hot Phát biểu bình luận