> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hội nghị COP15 ra “Tuyên bố Côn Minh” tiếp thêm động lực mới cho quản trị môi trường toàn cầu
 Mới nhất:2021-10-14 17:55:08   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 13/10, Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học (COP15) giai đoạn một đã ra “Tuyên bố Côn Minh”, kêu gọi các bên áp dụng hành động, cùng xây dựng cộng đồng cùng chung sự sống trên Trái đất.

Là thành quả quan trọng của Hội nghị lần này, “Tuyên bố Côn Minh” cam kết sẽ đảm bảo ấn định, thông qua và thực thi một “khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020” hiệu quả, để xoay chuyển xu thế biến mất đa dạng sinh học hiện nay và đảm bảo đa dạng sinh học đi lên con đường phục hồi muộn nhất từ năm 2030, thực hiện toàn diện tầm nhìn năm 2050 về con người và thiên nhiên chung sống hài hòa.

Thứ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Triệu Anh Dân cho biết, “Tuyên bố Côn Minh” kêu gọi các nước áp dụng hành động mang tính lịch sử và bước ngoặt, thực thi các biện pháp chính sách càng thiết thực và mạnh mẽ, để ủng hộ việc thương lượng và thực hiện “khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020”.

Thư ký điều hành Ban Thư ký “Công ước về Đa dạng sinh học” của Liên Hợp Quốc Mrema cho biết, “Tuyên bố Côn Minh” là kết quả do 57 bên tham gia Công ước cùng thảo luận, đây là một tín hiệu khiến mọi người phấn khởi.